باموفقیت به لیست مقایسه اضافه شد
متاسفانه نمیتوانید بیشتر 4 محصول مقایسه کنید
روغن جامد طعم دار

 رتبه محصول

محصول شرکت اویلا

214500 ريال

گروه محصول
روغن نیمه جامد و جامد
محصول
روغن جامد طعم دار
برند
اویلا
ترکیبات
روغن سویا (تغییر ژنتیک یافته ) یا آفتابگردان یا کلزا (تغییر ژنتیک یافته ) .پالم اولئین
مقدار درهرسهم
14 g
انرژی
126 kcal
چربی کل
14 g
اسیدچرب اشباع
4.2g تا 3.5g
اسید چرب ترانس
0.21 g
کربوهیدرات کل
0 g
قند
0 g
(نمک (سدیم
0 mg
پروتئین
0 g
چربی کل nrv
0
اسید چرب اشباعnrv
21.5 تا 18
اسیدچرب ترانس nrv
0
کربوهیدرات کل nrv
0
قندnrv
0
(نمک (سدیم nrv
0
پروتئینnrv
0
حجم مورد بررسی
4900 ± 20 g
قیمت
214500
موارد مصرف
مخصوص پخت و پز
نظرات شما برای ما اهمیت دارد لطفا باکاهویی ها مشارکت کنید