باموفقیت به لیست مقایسه اضافه شد
متاسفانه نمیتوانید بیشتر 4 محصول مقایسه کنید

 رتبه محصول

روغن جامد باطعم زعف

محصول شرکت اویلا


48600 ريال

جزئیات بیشتر

گروه محصول روغن نیمه جامد و جامد
محصول روغن جامد باطعم زعف
برند اویلا
ترکیبات روغن سویا .پالم .پالم اولئین .کلزا .طعم دهنده مجاز زعفران حداکثر 0.01 درصد
مقدار درهرسهم 14 g
انرژی 126 kcal
چربی کل 14 g
اسیدچرب اشباع 4.3g تا 3.6g
اسید چرب غیر اشباع 9.5 g ta 9.7 g
اسید چرب ترانس 0.28 g ta 0.7 g
اسید لینولئیک کمینه 1.4
اسید لینولنیک بیشینه 0.7
کربوهیدرات کل 0 g
کلسترول 0 mg
قند 0 g
(نمک (سدیم 0 mg
پروتئین 0 g
چربی کل dv 0.21
اسید چرب اشباعdv 19.1 %تا 16.4 %
اسیدچرب غیراشباع dv 0
اسیدچرب غیراشباع ترانس dv 0
اسیدچرب غیراشباع بدون ترانس dv 42.8% ta 43.7%
اسیدچرب تک غیراشباع dv 0
اسیدچرب چند غیر اشباع dv 0
اسید چرب ترانسdv 0
اسید اولئیک dv 0
اسید لینولئیک dv 0
اسید لینولنیکdv 0
کربوهیدراتdv 0
کلسترولdv 0
قند dv 0
(نمک (سدیم dv 0
پروتئین dv 0
پتاسیمdv 0
کلسیمdv 0
ویتامین dv 0
ویتامین A dv 0
ویتامین D dv 0
حجم مورد بررسی 690 ± 5 g
قیمت 48600
موارد مصرف مخصوص پخت و پز
توضیحات بسته بندی حلبی /easy open
Cahoo