باموفقیت به لیست مقایسه اضافه شد
متاسفانه نمیتوانید بیشتر 4 محصول مقایسه کنید
روغن جامد باطعم زعف

 رتبه محصول

محصول شرکت اویلا

48600 ريال

گروه محصول
روغن نیمه جامد و جامد
محصول
روغن جامد باطعم زعف
برند
اویلا
ترکیبات
روغن سویا .پالم .پالم اولئین .کلزا .طعم دهنده مجاز زعفران حداکثر 0.01 درصد
مقدار درهرسهم
14 g
انرژی
126 kcal
چربی کل
14 g
اسیدچرب اشباع
4.3g تا 3.6g
اسید چرب غیر اشباع
9.5 g ta 9.7 g
اسید چرب ترانس
0.28 g ta 0.7 g
اسید لینولئیک
کمینه 1.4
اسید لینولنیک
بیشینه 0.7
کربوهیدرات کل
0 g
کلسترول
0 mg
قند
0 g
(نمک (سدیم
0 mg
پروتئین
0 g
چربی کل dv
0.21
اسید چرب اشباعdv
19.1 %تا 16.4 %
اسیدچرب غیراشباع dv
0
اسیدچرب غیراشباع ترانس dv
0
اسیدچرب غیراشباع بدون ترانس dv
42.8% ta 43.7%
اسیدچرب تک غیراشباع dv
0
اسیدچرب چند غیر اشباع dv
0
اسید چرب ترانسdv
0
اسید اولئیک dv
0
اسید لینولئیک dv
0
اسید لینولنیکdv
0
کربوهیدراتdv
0
کلسترولdv
0
قند dv
0
(نمک (سدیم dv
0
پروتئین dv
0
پتاسیمdv
0
کلسیمdv
0
ویتامین dv
0
ویتامین A dv
0
ویتامین D dv
0
حجم مورد بررسی
690 ± 5 g
قیمت
48600
موارد مصرف
مخصوص پخت و پز
توضیحات
بسته بندی حلبی /easy open
نظرات شما برای ما اهمیت دارد لطفا باکاهویی ها مشارکت کنید