باموفقیت به لیست مقایسه اضافه شد
متاسفانه نمیتوانید بیشتر 4 محصول مقایسه کنید

 رتبه محصول

روغن خوراکی جامد

محصول شرکت خروس نشان


190700 ريال

جزئیات بیشتر

گروه محصول روغن نیمه جامد و جامد
محصول روغن خوراکی جامد
برند خروس نشان
ترکیبات روغن سویا (تغییر ژنتیک یافته ) یا آفتابگردان یا کلزا (تغییر ژنتیک یافته ) .روغن پالم یا پالم اولئین یا پنبه دانه ( تغییر ژنتیک یافته )
مقدار درهرسهم 14 g
انرژی 124 kcal
چربی کل 14 g
اسیدچرب اشباع بیشینه 4.2g
اسید چرب ترانس 0.28 g
اسید اولئیک کمینه 3.5g
اسید لینولئیک کمینه 1.4g
اسید لینولنیک بیشینه 0.7g
کربوهیدرات کل 0 g
کلسترول 0 mg
قند 0 g
(نمک (سدیم 0 mg
پروتئین 0 g
چربی کل nrv 0
اسید چرب اشباعnrv بیشینه 21g
اسیدچرب ترانس nrv 0
کربوهیدرات کل nrv 0
قندnrv 0
(نمک (سدیم nrv 0
پروتئینnrv 0
حجم مورد بررسی 4500± 20 g
قیمت 190700
موارد مصرف مخصوص پخت و پز
Cahoo