باموفقیت به لیست مقایسه اضافه شد
متاسفانه نمیتوانید بیشتر 4 محصول مقایسه کنید
روغن خوراکی جامد

 رتبه محصول

محصول شرکت خروس نشان

190700 ريال

گروه محصول
روغن نیمه جامد و جامد
محصول
روغن خوراکی جامد
برند
خروس نشان
ترکیبات
روغن سویا (تغییر ژنتیک یافته ) یا آفتابگردان یا کلزا (تغییر ژنتیک یافته ) .روغن پالم یا پالم اولئین یا پنبه دانه ( تغییر ژنتیک یافته )
مقدار درهرسهم
14 g
انرژی
124 kcal
چربی کل
14 g
اسیدچرب اشباع
بیشینه 4.2g
اسید چرب ترانس
0.28 g
اسید اولئیک
کمینه 3.5g
اسید لینولئیک
کمینه 1.4g
اسید لینولنیک
بیشینه 0.7g
کربوهیدرات کل
0 g
کلسترول
0 mg
قند
0 g
(نمک (سدیم
0 mg
پروتئین
0 g
چربی کل nrv
0
اسید چرب اشباعnrv
بیشینه 21g
اسیدچرب ترانس nrv
0
کربوهیدرات کل nrv
0
قندnrv
0
(نمک (سدیم nrv
0
پروتئینnrv
0
حجم مورد بررسی
4500± 20 g
قیمت
190700
موارد مصرف
مخصوص پخت و پز
نظرات شما برای ما اهمیت دارد لطفا باکاهویی ها مشارکت کنید