باموفقیت به لیست مقایسه اضافه شد
متاسفانه نمیتوانید بیشتر 4 محصول مقایسه کنید
آرد سفید گندم

 رتبه محصول 4.0

محصول شرکت رشد

450 ريال

گروه محصول
آرد و پودرکیک آماده
محصول
آرد سفید گندم
برند
رشد
نوع بسته بندی
استاندارد-سیب سبز-ISO
وزن
pp
قیمت
450
موارد مصرف
20000
معایب
12
نظرات شما برای ما اهمیت دارد لطفا باکاهویی ها مشارکت کنید