باموفقیت به لیست مقایسه اضافه شد
متاسفانه نمیتوانید بیشتر 4 محصول مقایسه کنید
آرد گندم نول

 رتبه محصول 4.0

محصول شرکت مهبد

900 ريال

گروه محصول
آرد و پودرکیک آماده
محصول
آرد گندم نول
برند
مهبد
نوع بسته بندی
استاندارد-غذا و دارو
وزن
pp
قیمت
900
موارد مصرف
25000
معایب
9
نظرات شما برای ما اهمیت دارد لطفا باکاهویی ها مشارکت کنید