باموفقیت به لیست مقایسه اضافه شد
متاسفانه نمیتوانید بیشتر 4 محصول مقایسه کنید

 رتبه محصول

برنج سفید خارجی

محصول شرکت کامور


1000 ريال

جزئیات بیشتر

گروه محصول نان و برنج
محصول برنج سفید خارجی
برند کامور
انرژی 354.2
کربوهیدرات 77.2
پروتئین 10.1
چربی 0.5
اسید چرب ترانس 0
اسیدچرب اشباع 0.22
قند 0
پروتئین dv 25.7
فسفر dv *
سدیمdv *
اسید چرب اشباعdv *
ویتامین A dv 1.1
حجم کل محصول 100
نوع بسته بندی غذا و دارو-WQA
وزن pp
قیمت 1000
موارد مصرف 89000

توضیحات شرکت سازنده

Cahoo

Cahoo