باموفقیت به لیست مقایسه اضافه شد
متاسفانه نمیتوانید بیشتر 4 محصول مقایسه کنید
برنج سفید خارجی

 رتبه محصول 5.0

محصول شرکت کامور

1000 ريال

گروه محصول
نان و برنج
محصول
برنج سفید خارجی
برند
کامور
انرژی
354.2
کربوهیدرات
77.2
پروتئین
10.1
چربی
0.5
اسید چرب ترانس
0
اسیدچرب اشباع
0.22
قند
0
پروتئین dv
25.7
فسفر dv
*
سدیمdv
*
اسید چرب اشباعdv
*
ویتامین A dv
1.1
حجم کل محصول
100
نوع بسته بندی
غذا و دارو-WQA
وزن
pp
قیمت
1000
موارد مصرف
89000
نظرات شما برای ما اهمیت دارد لطفا باکاهویی ها مشارکت کنید