باموفقیت به لیست مقایسه اضافه شد
متاسفانه نمیتوانید بیشتر 4 محصول مقایسه کنید
بلغور

 رتبه محصول 3.0

محصول شرکت یولایف111

ريال

گروه محصول
آرد و پودرکیک آماده
محصول
بلغور
برند
یولایف111
ترکیبات
100%بلغور جو دو سر
رنگ انرژی چراغ راهنما
109.42
قند چراغ راهنما
سفید
رنگ قند چراغ راهنما
0.29
اسید چرب ترانس چراغ راهنما
سبز
رنگ اسید چرب ترانس چراغ راهنما
0
سدیم چراغ راهنما
سبز
رنگ سدیم چراغ راهنما
0.51
چربی چراغ راهنما
زرد
رنگ چربی چراغ راهنما
0.1
حجم برسی شده
سبز
نوع بسته بندی
غذا و دارو-حلال
وزن
pp
موارد مصرف
70000
معایب
12
نظرات شما برای ما اهمیت دارد لطفا باکاهویی ها مشارکت کنید