باموفقیت به لیست مقایسه اضافه شد
متاسفانه نمیتوانید بیشتر 4 محصول مقایسه کنید
جو پرک

 رتبه محصول

محصول شرکت هاتی کارا

500 ريال

گروه محصول
آرد و پودرکیک آماده
محصول
جو پرک
برند
هاتی کارا
ترکیبات
100% جو پرک دوسر
انرژی
20
کربوهیدرات
21.4
پروتئین
4.6
چربی
0.24
اسید چرب ترانس
0
اسیدچرب اشباع
0.1
پتاسیم
0
قند
2.68
پروتئین dv
7.13
فسفر dv
9.2
سدیمdv
0.9
پتاسیمdv
0
اسید چرب اشباعdv
0
ویتامین A dv
0.35
نوع بسته بندی
غذا و دارو-حلال
وزن
pp
قیمت
500
موارد مصرف
106000
معایب
12
نظرات شما برای ما اهمیت دارد لطفا باکاهویی ها مشارکت کنید