باموفقیت به لیست مقایسه اضافه شد
متاسفانه نمیتوانید بیشتر 4 محصول مقایسه کنید

 رتبه محصول

آرد برنج

محصول شرکت ترخینه


200 ريال

جزئیات بیشتر

گروه محصول آرد و پودرکیک آماده
محصول آرد برنج
برند ترخینه
انرژی 342.7
کربوهیدرات 73.9
پروتئین 9.3
چربی 1.1
اسید چرب ترانس 0
اسیدچرب اشباع 0.304
قند <1
نمک 0.5
رنگ انرژی چراغ راهنما 342.7
قند چراغ راهنما سفید
رنگ قند چراغ راهنما <1
اسید چرب ترانس چراغ راهنما سبز
رنگ اسید چرب ترانس چراغ راهنما 0
سدیم چراغ راهنما سبز
رنگ سدیم چراغ راهنما 0.5
چربی چراغ راهنما زرد
رنگ چربی چراغ راهنما 1.1
حجم برسی شده سبز
حجم کل محصول 100
نوع بسته بندی استاندارد-حلال-غذا و داروQMS-ISO10002-
وزن مقوایی
قیمت 200
موارد مصرف 34000
معایب 12

توضیحات شرکت سازنده

Cahoo

Cahoo