باموفقیت به لیست مقایسه اضافه شد
متاسفانه نمیتوانید بیشتر 4 محصول مقایسه کنید
آرد برنج

 رتبه محصول

محصول شرکت ترخینه

200 ريال

گروه محصول
آرد و پودرکیک آماده
محصول
آرد برنج
برند
ترخینه
انرژی
342.7
کربوهیدرات
73.9
پروتئین
9.3
چربی
1.1
اسید چرب ترانس
0
اسیدچرب اشباع
0.304
قند
<1
نمک
0.5
رنگ انرژی چراغ راهنما
342.7
قند چراغ راهنما
سفید
رنگ قند چراغ راهنما
<1
اسید چرب ترانس چراغ راهنما
سبز
رنگ اسید چرب ترانس چراغ راهنما
0
سدیم چراغ راهنما
سبز
رنگ سدیم چراغ راهنما
0.5
چربی چراغ راهنما
زرد
رنگ چربی چراغ راهنما
1.1
حجم برسی شده
سبز
حجم کل محصول
100
نوع بسته بندی
استاندارد-حلال-غذا و داروQMS-ISO10002-
وزن
مقوایی
قیمت
200
موارد مصرف
34000
معایب
12
نظرات شما برای ما اهمیت دارد لطفا باکاهویی ها مشارکت کنید