باموفقیت به لیست مقایسه اضافه شد
متاسفانه نمیتوانید بیشتر 4 محصول مقایسه کنید
آرد نخودچی

 رتبه محصول

محصول شرکت ترخینه

200 ريال

گروه محصول
آرد و پودرکیک آماده
محصول
آرد نخودچی
برند
ترخینه
انرژی
424.13
کربوهیدرات
61.35
پروتئین
27.47
چربی
7.65
اسید چرب ترانس
0
اسیدچرب اشباع
0.54
نمک
0.07
رنگ انرژی چراغ راهنما
424.13
قند چراغ راهنما
سفید
رنگ قند چراغ راهنما
5.8
اسید چرب ترانس چراغ راهنما
زرد
رنگ اسید چرب ترانس چراغ راهنما
0
سدیم چراغ راهنما
سبز
رنگ سدیم چراغ راهنما
0.07
چربی چراغ راهنما
سبز
رنگ چربی چراغ راهنما
7.65
حجم برسی شده
زرد
حجم کل محصول
100
نوع بسته بندی
استاندارد-غذا و دارو-ISO9001-ISO10002-ISO22000-HACCP
وزن
مقوایی
قیمت
200
موارد مصرف
34000
معایب
12
نظرات شما برای ما اهمیت دارد لطفا باکاهویی ها مشارکت کنید