باموفقیت به لیست مقایسه اضافه شد
متاسفانه نمیتوانید بیشتر 4 محصول مقایسه کنید

 رتبه محصول

آرد نخودچی

محصول شرکت ترخینه


200 ريال

جزئیات بیشتر

گروه محصول آرد و پودرکیک آماده
محصول آرد نخودچی
برند ترخینه
انرژی 424.13
کربوهیدرات 61.35
پروتئین 27.47
چربی 7.65
اسید چرب ترانس 0
اسیدچرب اشباع 0.54
نمک 0.07
رنگ انرژی چراغ راهنما 424.13
قند چراغ راهنما سفید
رنگ قند چراغ راهنما 5.8
اسید چرب ترانس چراغ راهنما زرد
رنگ اسید چرب ترانس چراغ راهنما 0
سدیم چراغ راهنما سبز
رنگ سدیم چراغ راهنما 0.07
چربی چراغ راهنما سبز
رنگ چربی چراغ راهنما 7.65
حجم برسی شده زرد
حجم کل محصول 100
نوع بسته بندی استاندارد-غذا و دارو-ISO9001-ISO10002-ISO22000-HACCP
وزن مقوایی
قیمت 200
موارد مصرف 34000
معایب 12

توضیحات شرکت سازنده

Cahoo

Cahoo