باموفقیت به لیست مقایسه اضافه شد
متاسفانه نمیتوانید بیشتر 4 محصول مقایسه کنید

 رتبه محصول

آرد ذرت

محصول شرکت ترخینه


300 ريال

جزئیات بیشتر

گروه محصول آرد و پودرکیک آماده
محصول آرد ذرت
برند ترخینه
انرژی 397.9
کربوهیدرات 80.94
پروتئین 9.4
چربی 4.06
اسید چرب ترانس 0
اسیدچرب اشباع 0.35
نمک 0
رنگ انرژی چراغ راهنما 397.9
قند چراغ راهنما سفید
رنگ قند چراغ راهنما 1.45
اسید چرب ترانس چراغ راهنما سبز
رنگ اسید چرب ترانس چراغ راهنما 0
سدیم چراغ راهنما سبز
رنگ سدیم چراغ راهنما 0
چربی چراغ راهنما سبز
رنگ چربی چراغ راهنما 4.06
حجم برسی شده زرد
حجم کل محصول 100
نوع بسته بندی استاندارد-غذا و دارو-ISO9001-ISO10002-ISO22000-HACCP
وزن مقوایی
قیمت 300
موارد مصرف 34000
معایب 12

توضیحات شرکت سازنده

Cahoo

Cahoo