باموفقیت به لیست مقایسه اضافه شد
متاسفانه نمیتوانید بیشتر 4 محصول مقایسه کنید
آرد ذرت

 رتبه محصول

محصول شرکت ترخینه

300 ريال

گروه محصول
آرد و پودرکیک آماده
محصول
آرد ذرت
برند
ترخینه
انرژی
397.9
کربوهیدرات
80.94
پروتئین
9.4
چربی
4.06
اسید چرب ترانس
0
اسیدچرب اشباع
0.35
نمک
0
رنگ انرژی چراغ راهنما
397.9
قند چراغ راهنما
سفید
رنگ قند چراغ راهنما
1.45
اسید چرب ترانس چراغ راهنما
سبز
رنگ اسید چرب ترانس چراغ راهنما
0
سدیم چراغ راهنما
سبز
رنگ سدیم چراغ راهنما
0
چربی چراغ راهنما
سبز
رنگ چربی چراغ راهنما
4.06
حجم برسی شده
زرد
حجم کل محصول
100
نوع بسته بندی
استاندارد-غذا و دارو-ISO9001-ISO10002-ISO22000-HACCP
وزن
مقوایی
قیمت
300
موارد مصرف
34000
معایب
12
نظرات شما برای ما اهمیت دارد لطفا باکاهویی ها مشارکت کنید