باموفقیت به لیست مقایسه اضافه شد
متاسفانه نمیتوانید بیشتر 4 محصول مقایسه کنید

 رتبه محصول

نان تست مخصوص

محصول شرکت نان آوران


ريال

جزئیات بیشتر

گروه محصول نان و برنج
محصول نان تست مخصوص
برند نان آوران
ترکیبات آرد گندم-آرد مالت-آرد سویا-خمیر مایع-خمیر ترش-شکر-نمک-شیر خشک-بهبود دهنده-آب
رنگ انرژی چراغ راهنما 151.938
قند چراغ راهنما سفید
رنگ قند چراغ راهنما 3.575
اسید چرب ترانس چراغ راهنما زرد
رنگ اسید چرب ترانس چراغ راهنما 0
سدیم چراغ راهنما سبز
رنگ سدیم چراغ راهنما 0.00125
چربی چراغ راهنما سبز
رنگ چربی چراغ راهنما 0.5335
حجم برسی شده سبز
وزن pp

توضیحات شرکت سازنده

Cahoo

Cahoo