باموفقیت به لیست مقایسه اضافه شد
متاسفانه نمیتوانید بیشتر 4 محصول مقایسه کنید
نان تست مخصوص

 رتبه محصول

محصول شرکت نان آوران

ريال

گروه محصول
نان و برنج
محصول
نان تست مخصوص
برند
نان آوران
ترکیبات
آرد گندم-آرد مالت-آرد سویا-خمیر مایع-خمیر ترش-شکر-نمک-شیر خشک-بهبود دهنده-آب
رنگ انرژی چراغ راهنما
151.938
قند چراغ راهنما
سفید
رنگ قند چراغ راهنما
3.575
اسید چرب ترانس چراغ راهنما
زرد
رنگ اسید چرب ترانس چراغ راهنما
0
سدیم چراغ راهنما
سبز
رنگ سدیم چراغ راهنما
0.00125
چربی چراغ راهنما
سبز
رنگ چربی چراغ راهنما
0.5335
حجم برسی شده
سبز
وزن
pp
نظرات شما برای ما اهمیت دارد لطفا باکاهویی ها مشارکت کنید