شکلات بخوریم باهوش بشیم


یه لیوان سلامتی


جو باعث پوکی استخوان میشه!!!


یه میوه و این همه خاصیت!!!